กิจกรรมต่างๆที่ปราสาทสัจธรรมจัดขึ้นหรือมีส่วนร่วม

งานทำบุญพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ อัญเชิญสรงน้ำสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

Back to Top