การแสดงรำไทยและนาฏศิลป์

เวลาโชว์ - 11.30 น. / 15.30 น.

การแสดงรํานาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ บริเวณลานวัฒนธรรม ตั้งอยู่หน้าปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความเพลิดเพลินของลีลาที่อ่อนช้อย ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ริมน้ำ บรรยากาศสุดร่มรื่น ทุกท่านที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม สามารถรับชมฟรี!

Back to Top