นั่งเรือแจวโบราณชมวิว

นั่งเรือชมวิวแม่น้ำรอบๆบริเวณ พิพิธภัณฑ์ปราสาท ให้ความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้มาสัมผัสกับท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบที่ปราศจากตึกสูงรถราบ้านเมืองที่วุ่นวาย                  

Back to Top