ทำไมต้องเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมสักครั้งในชีวิต?

นอกเหนือจากการที่จะได้ศึกษาศิลปะ ปรัชญาในด้านคุณงามความดีแล้ว พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ยังเป็นสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ อันมีอยู่ไม่มากนักในเมืองไทย และการทำงานด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่ไม่สามารถหาดูได้จากที่อื่นๆ เช่น การเข้าลิ่ม เข้าเดือย หางเหยี่ยว ลูกตะปูไม้ชุบยางไม้ อันเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณ อีกทั้งไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น พลาสติก ปูน มาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นประสบการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของนักท่องเที่ยว ที่ได้เกิดมาและมีโอกาสได้ร่วมสร้างสิ่งมหัศจรรย์ อันเป็นมรดกของชาติและโลกชิ้นสำคัญนี้สืบไป พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ยังมีโรงแกะสลักไม้ที่สามารถเดินชมวิธีการทำงาน และสามารถร่วมสร้างในการแกะสลักไม้และหุ่นปั้นได้อีกด้วย

Facebook : https://www.facebook.com/TheSanctuaryofTruth.Pattaya.TH/

Back to Top