ทำไมต้องเข้าชมสักครั้งในชีวิต

whytosee

นอกเหนือจากการที่จะได้ศึกษาศิลปะ ปรัชญาในด้านคุณงามความดีแล้ว พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ยังสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 อันมีอยู่ไม่มากนักในเมืองไทย ที่มีการออกแบบให้หลุดไปจากสถาปัตยกรรมไทยเดิม และการทำงานด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่ไม่สามารถหาดูได้จากที่อื่นๆ เช่น การเข้าลิ่ม เข้าเดือย หางเหยี่ยว ลูกตะปูไม้ชุบยางไม้อันเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณ อีกทั้งไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น พลาสติก ปูน มาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นประสบการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของนักท่องเที่ยว  ที่ได้เกิดมาและมีโอกาสได้ร่วมสร้างสิ่งมหัศจรรย์  อันเป็นมรดกของชาติและโลกชิ้นสำคัญนี้สืบไป

whytosee3 whytosee4 whytosee2

Back to Top