บริเวณน้ำตกทางขึ้น-ลงก่อนถึง พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม มุมสวยที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและความสดชื่น   view   waterfall

Back to Top