บริเวณทางลงฝั่งทิศตะวันออก ของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม อีกหนึ่งมุมสวยที่ให้ความงดงามอลังการเป็นพิเศษ  

Back to Top