บริเวณทางลงฝั่งทิศตะวันออก อีกหนึ่งมุมสวยที่ให้ความงดงามอลังการเป็นพิเศษ  

Back to Top