บริเวณทางลงฝั่งทิศตะวันออก อีกหนึ่งมุมสวยที่ให้ความงดงามอลังการเป็นพิเศษ   the sanctuary of truth ปราสาทสัจธรรม พัทยา