บริเวณทางขึ้นฝั่งทิศเหนือของปราสาทสัจธรรม   photo point